Grondwerken...

Op het gebied van grondwerken voeren wij een breed scala van activiteiten uit voor zowel bedrijven als voor particulieren.

De grondwerk activiteiten bestaan o.a. uit:

  • grondwerk t.b.v. nieuwbouw/verbouwing woonhuis, kelders, bedrijfshallen en stallen

  • ontgraven van inritten en terrassen

  • het leveren van puingranulaat en diverse soorten zand en grind

  • ontgraven en aanleggen van tuinen, parken, vijvers en zwembaden

  • ontdoen van boomstronken, struiken en het afvoeren hiervan

  • transport van zand, grind, puin groenafval e.d.

  • uitdiepen van sloten